MUZYKA

WYBRANE UTWORY:

SOLOWE
Ostinato na akordeon (2013)

Fantasia Veni, Veni Emmanuel na organy (2018, II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra Nova)

Sonata oniryczna na fortepian (2018, utwór skomponowany dzięki wsparciu z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS)


KAMERALNE
Tanz vor dem Schloss na kwartet smyczkowy (2011)
Snake charmer na obój i kwintet smyczkowy (2012)
Dreaming awake  na obój i kwintet smyczkowy (2012)
The last dance na obój i kwintet smyczkowy (2012)
Cubik’s rube na kwintet smyczkowy (2012)
Carousel na trzy marimby (2013)
Meditation na obój i organy (2014)
I Kwartet smyczkowy (2014)
Trans-4-mation na oktet (2015)
Taniec polski na kwintet dęty (2015)
Tango na obój i kwintet smyczkowy (2015)
Bluebird na flet i akordeon (2016)
Hide and seek na flet, klarnet i fortepian (2016)
Trio elegiaco na róg, skrzypce i fortepian (2016, utwór na zamówienie zespołu Windswept Trio)
Four temperaments na akordeon i klarnet (2017)

Mohawk tale na flet i fortepian (2017)

Tańce żydowskie na klarnet, skrzypce i fortepian (2018)


ORKIESTROWE
Mesmerettes na orkiestrę symfoniczną (2014)
Fantastic scenes na orkiestrę symfoniczną (2016)
Sinfonietta – The Night of Fireworks na orkiestrę smyczkową (2016)
Luxe, calme et volupte na orkiestrę symfoniczną (2017)


WOKALNE
De musica in ecclesia  na chór mieszany a cappella (2013, utwór skomponowany z myślą o projekcie „Kobiety Kościoła”)
Salutatio Angelica  na chór mieszany a cappella (2015, wyróżnienie w w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opus 966)
De Marsyas et Apollo na chór mieszany a cappella (2016, utwór skomponowany dla Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej)
Veni Emmanuel na chór mieszany a cappella (2016, II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra Nova)
De Baptismo na chór mieszany a cappella (2016, III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opus 966)
Carmen perpetuum na sekstet wokalny (2016, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda)
Padre Nuestro na chór mieszany a cappella (2016)
Verbum caro na chór mieszany a cappella (2017, I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego)

The singers na chór mieszany a cappella (2018, zamówienie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego)


WOKALNO-INSTRUMENTALNE

Ego dormio na chór mieszany i zespół instrumentalny (2016, zamówienie Chóru Narodowego Forum Muzyki)
O Helena na chór żeński i zespół instrumentalny (2016, zamówienie Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w Białymstoku)
Pieśni do słów Macieja Papierskiego na sopran, skrzypce i fortpian (2017)

Ad te levavi na chór żeński i orkiestrę kameralną (2018, wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II)


KONCERTY INSTRUMENTALNE

Koncert na klawesyn i orkiestrę kameralną (2014)
Koncert na rożek angielski i orkiestrę smyczkową (2016)
Koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną (2017)